Λουκέτο στο εργοστάσιο του Ρέντη βάζει η Πίτσος

  • 0

Λουκέτο στο εργοστάσιο του Ρέντη βάζει η Πίτσος


Την απόφαση της να αποχωρήσει από την παραγωγική της δραστηριότητα στην Ελλάδα στο τέλος του έτους έλαβε η γερμανική εταιρεία BSH, βάζοντας λουκέτο στο εργοστάσιο της Πίτσος στο Ρέντη.

Σε επιστολή της προς τους εργαζόμενους, η BSH τονίζει ότι «από την 1η Ιανουαρίου 2018 το εργοστάσιο της Αθήνας δεν μπορεί να υποστηρίξει την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος του Ομίλου και ως εκ τούτου η οριστική διακοπή της λειτουργίας της παραγωγικής του δραστηριότητας ήταν αντικειμενικά δεδομένη και απαραίτητη.

Παρ’ όλα αυτά, η διοίκηση του Ομίλου αλλά και η τοπική διοίκηση της εταιρείας, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα την εύρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης προκειμένου να αμβλυνθούν, όσο αυτό είναι εφικτό, οι επιπτώσεις ιδίως προς το προσωπικό της εταιρείας λόγω της ολοκλήρωσης του παραγωγικού κύκλου του εργοστασίου της Αθήνας, εδώ και καιρό εξετάζει λεπτομερώς κατά πόσο θα ήταν εφικτό να παραχθούν, έστω και προσωρινά, κάποια άλλα προϊόντα στο εργοστάσιο αυτό.

Αν και δεν υφίστανται οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου, η διοίκηση είναι διατεθειμένη να λάβει τα ακόλουθα μέτρα και να δεχθεί προσωρινά μία σημαντική αύξηση της επιβάρυνσης του κόστους λειτουργίας, προκειμένου να μετριάσει τις συνέπειες για το προσωπικό της από την ολοκλήρωση του παραγωγικού κύκλου του εργοστασίου της Αθήνας».
Για τους εργαζόμενους του εργοστασίου, η BSH, θα προχωρήσει σε “Πρόγραμμα Εθελοντικής Αποχώρησης», που προβλέπει μεταξύ άλλων την καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό έντυπο το αργότερο μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2017.
Όπως αναφέρει η εταιρεία «η αποδοχή της κάθε αιτήσεως ανήκει στη απόλυτη κρίση της εταιρείας. Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Εθελοντικής Αποχώρησης θα εκτιμηθεί η κατάσταση που θα διαμορφωθεί προκειμένου στο χρόνο που θα έχουμε μπροστά μας να προσδιοριστεί το μοντέλο λειτουργίας του εργοστασίου της Αθήνας σύμφωνα με τις ανάγκες προσαρμογής που θα προκύψουν από τις νέες συνθήκες. Οι λύσεις αυτές θα αναζητηθούν από τη διοίκηση της εταιρείας και σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, με γνώμονα πάντα την εύρεση του βέλτιστου, όσο είναι εφικτό, πλαισίου και για τους εργαζόμενους αλλά και για την ομαλή λειτουργία του εργοστασίου για το διάστημα που προαναφέραμε».

Η Πίτσος ιδρύθηκε το 1865 και αρχικά ήταν μία μικρή επιχείρηση με το οικογενειακό όνομα που στεγαζόταν στο κέντρο της Αθήνας.

Τα δεδομένα άλλαξαν από το 1977 όταν η βιομηχανία περιήλθε κατά 60% στις γερμανικές βιομηχανίες BSH και Siemens.

Πλέον, ελέγχεται πλήρως από τη γερμανική εταιρεία BSH Finance and Holdings, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τον όμιλο Robert Bosch.

Στη βιομηχανική της μονάδα της στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής παράγονται κουζίνες και ψυγεία και καταψύκτες οικιακού τύπου. Υποκαταστήματα της επιχείρησης λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης και τη Λευκωσία, στην Κύπρο. Τα προϊόντα και τα εμπορεύματά της φέρουν τα σήματα «Pitsos», «Bosch», «Siemens», «Gaggenau» και «Neff».

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, η BSH Οικιακές Συσκευές αύξησε τις πωλήσεις της, ύστερα από οκτώ διαδοχικά έτη καταγραφής μειωμένων πωλήσεων.

Ειδικότερα οι πωλήσεις της το 2015 ανήλθαν σε 155,40 εκατ. ευρώ, από 143,40 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 8,4% σε ποσοστό και 12 εκατ. ευρώ σε αξία

Επίσης, το 70,5% των εσόδων της (109,54 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στην ελληνική αγορά και το υπόλοιπο 29,5% (45,86 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες χώρες.

Όσον αφορά τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 3,68 εκατ. ευρώ από 3,07 εκατ. ευρώ το 2014.

Η επιχείρηση το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 494 εργαζόμενους, έναντι 508 το 2014.

Πηγή : .insider.gr


  Subscribe  
Ενημερώστε με