Κατέρρευσε το Facebook

  • -

Κατέρρευσε το Facebook

Tags : 

Προβλήματα στην σύνδεση με το Facebook σε πολλές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Οι χρήστες έλαβαν μήνυμα ότι βρίσκονται εκτός σύνδεσης και τους ζητήθηκε να επανεισάγουν τον κωδικό τους, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Χαρακτηριστικό και το tweet από τον ιστότοπο της εφημερίδας Sun: